01/07/2022 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giếng nước
Der Brunnen

Tác giả: Rose Ausländer

Nước: Đức
Đăng bởi hảo liễu vào 11/05/2018 23:16

 

Nguyên tác

Im verbrannten Hof
Steht noch der Brunnen
Voll Tränen

Wer weinte sie

Wer trinkt seinen Durst lee

Bản dịch của Pháp Hoan

Trong nền sân cháy rụi
Vẫn còn một cái giếng
Ngập nước mắt

Ai đã khóc

Ai đã uống cạn cơn khát của mi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rose Ausländer » Giếng nước