29/09/2022 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 2
承聞故房相公靈櫬自閬州啟殯歸葬東都有作其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:48

 

Nguyên tác

丹旐飛飛日,
初傳發閬州。
風塵終不解,
江漢忽同流。
劍動新身匣,
書歸故國樓。
盡哀知有處,
為客恐長休。

Phiên âm

Đan triệu phi phi nhật,
Sơ truyền phát Lãng Châu.
Phong trần chung bất giải,
Giang Hán hốt đồng lưu.
Kiếm động tân thân hạp,
Thư quy cố quốc lâu.
Tận ai tri hữu xứ,
Vi khách khủng trường hưu.

Dịch nghĩa

Cờ triệu đỏ hàng ngày cứ phất phới,
Khởi đầu từ vùng Lãng Châu.
Thân tôi lao đao cuối cùng chẳng biết ra sao,
Nhưng nay ở Giang Hán này, bỗng ta cùng trôi.
Kiếm được rút ra từ bao mới,
Sách trở về căn lầu nơi làng xưa.
Cái đau buồn nhất biết có chỗ cải táng,
Cứ làm thân khách sợ rằng kéo dài hoài như tôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cờ đỏ ngày phất phới,
Khởi đầu từ Lãng Châu.
Giang Hán bỗng cùng chảy,
Lận đận biết ra sao.
Về làng cũ sách cất.
Rút vỏ mới kiếm bao.
Buồn kia biết có chốn,
Thân khách sợ còn lâu.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 2