23/03/2023 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Tín thu từ kỳ 3
長信秋詞其三

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:59

 

Nguyên tác

奉帚平明金殿開,
且將團扇共徘徊。
玉顏不及寒鴉色,
猶帶昭陽日影來。

Phiên âm

Phụng trửu bình minh kim điện khai,
Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,
Do đới Chiêu Dương[1] nhật ảnh lai.

Dịch nghĩa

Buổi sáng cầm chổi chờ lúc cửa kim điện mở ra,
Nàng tạm cầm chiếc quạt, trong lòng cảm thấy bồi hồi.
Mặt ngoc bây giờ còn không bằng dược con quạ rét,
Vì quạ còn được ở gần ánh mặt trời của điện Chiêu Dương.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Sáng ra ngõ cửa quét đền vàng
Nâng quạt dừng chân dạ vấn vương
Mặt ngọc những thua con quạ rét
Nó còn sưởi nắng điện Chiêu Dương.
[1] Tên cung điện triều Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Trường Tín thu từ kỳ 3