27/05/2024 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chấp tửu
執酒

Tác giả: Tư Mã Quang - 司馬光

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/07/2014 10:12

 

Nguyên tác

執酒勸君君盡之,
今朝取醉不當疑。
好風好景心無事,
閒利閒名何足知。

Phiên âm

Chấp tửu khuyến quân, quân tận chi,
Kim triêu thủ tuý bất đương nghi.
Hảo phong hảo cảnh tâm vô sự,
Nhàn lợi nhàn danh hà túc tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cầm rượu mời anh anh uống đi
Hôm nay cứ say đừng lo gì
Cùng phong cảnh đẹp lòng thư thái
Cái vòng danh lợi biết mà chi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Quang » Chấp tửu