24/09/2021 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tắc kè hoa

Tác giả: Phạm Đình Ân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/07/2015 04:35

 

Có bạn tắc kè hoa
Xây “lầu” trên cây đa
Rét chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra.

Tháng tư, tháng năm đến
Bạn kêu vang: “Tắc kè”
Ý chừng như mách bảo
Rằng: “Sắp hè! Sắp hè!”

Đến tháng bảy, tháng tám
Khi không còn tiếng ve
Tắc kè hoa đánh động
Rằng: “Hết hè! Hết hè!”

Em sửa soạn vở đẹp
Đón chờ ngày khai trường
Tiếng tắc kè vọng mãi
Như nhắn nhủ yêu thương.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Ân » Tắc kè hoa