19/01/2021 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta ở đất làm thừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:09

 

Đôi ta ở đất làm thừng,
Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.
Khảo dị:
Biết nhau từ thủa buôn thưng,
Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.
Đất ta là đất làm thừng,
Trăm chắp nghìn nối, xin đừng quên nhau.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta ở đất làm thừng