17/10/2021 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa ngọn lá sim

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/11/2009 05:23

 

Nhớ người ngắt ngọn lá sim
Giữ đây một nửa, nửa chìm nước mây
Chỉ người trong cuộc mới hay
Lời thương từ độ chia tay, não nùng!
Bao giờ mây - nước tương phùng
Đàn thôi nghẹn tiếng nghìn trùng cách xa...
(29/10/2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Nửa ngọn lá sim