01/06/2023 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ánh lửa ven sông xa”
“Вдали огонек за рекою”

Tác giả: Afanasy Fet - Афанасий Фет

Nước: Nga
Đăng bởi Ennoxe vào 24/06/2012 10:12

 

Nguyên tác

Вдали огонек за рекою...
Вдали огонек за рекою,
Вся в блестках струится река,
На лодке весло удалое,
На цепи не видно замка.

Никто мне не скажет: «Куда ты
Поехал, куда загадал?»
Шевелись же весло, шевелися!
А берег во мраке пропал.

Да что же? Зачем бы не ехать?
Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла, и огня за рекой?..

Dịch nghĩa

Có ánh lửa ở xa bên kia sông
Cả dòng sông loáng lên dòng chảy
Mái chèo đã đặt sẵn trên thuyền
Không tháy có khoá ở dây xích thuyền

Chẳng ai nói "Anh đi đâu,
anh định tới đâu?"
Mái chèo ngoáy nhẹ,nhẹ thôi!
Bờ sông biến vào bóng tối.

Còn sao nữa? Tại sao lại không chèo đi?
Bao giờ mới có một chiều như thế này
Lại đang mong muốn, rồi thuyền, rồi mái chèo, cả ánh lửa bên kia sông nữa....

Bản dịch của Ngọc Châu

Bờ xa kia ánh lửa hồng
Nước trôi loáng bạc dưới lòng sông sâu
Mái chèo xếp sẵn từ lâu
Lại không thấy khóa phía đầu xích buông.

Chẳng bóng nào ra cản đường:
"Đi đâu, ngươi định đến phương trời nào?"
Mái chèo khua nhẹ làm sao!
Bờ dần xa rồi khuất vào màn sương.

Chứ sao? Sao chẳng lên đường?
Đợi bao lâu một chiều sương mơ màng
Khát khao, thuyền đã sẵn sàng
Mái chèo, ánh lửa đều đang đợi người?...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Afanasy Fet » “Ánh lửa ven sông xa”