02/12/2022 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư
長相思

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:45

 

Nguyên tác

雲一緺,
玉一梭,
澹澹衫兒薄薄羅。
輕顰雙黛螺。

秋風多,
雨相和,
簾外芭蕉三兩窠。
夜長人奈何。

Phiên âm

Vân nhất oa,
Ngọc nhất thoa,
Đạm đạm sam nhi bạc bạc la.
Khinh tần song đại loa.

Thu phong đa,
Vũ tương hoà,
Liêm ngoại ba tiêu tam lưỡng khoà.
Dạ trường nhân nại hà.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Một đoá mây,
Một trâm cài,
Nhàn nhạt tà áo nhẹ nhẹ bay.
Mắt tô nhíu đôi mày.

Gió thu hoài,
Mưa trút đầy,
Ngoài mành bóng chuối một đôi cây.
Đêm dài biết sao đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Trường tương tư