16/08/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ ký Hoàng Phủ Nhiễm, Trịnh Phong
秋夜寄皇甫冉鄭豐

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:43

 

Nguyên tác

洛陽清夜白雲歸,
城裏長河列宿稀。
秋後見飛千里雁,
月中聞搗萬家衣。
長憐西雍青門道,
久別東吳黃鵠磯。
借問客書何所寄,
用心不啻兩鄉違。

Phiên âm

Lạc Dương thanh dạ bạch vân quy,
Thành lý trường hà liệt tú hy.
Thu hậu kiến phi thiên lý nhạn,
Nguyệt trung văn đảo vạn gia y.
Trường liên Tây Úng thanh môn đạo,
Cửu biệt Đông Ngô hoàng hộc ky.
Tá vấn khách thư hà sở ký,
Dụng tâm bất thí lưỡng hương vi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây trắng về Lạc Dương đêm lặng
Những sao thưa hiu hắt trên thành
Nhạn bay cuối tiết thu xanh
Vạn nhà đập áo bồng bềnh trăng pha
Thương cho kẻ đường xa Châu Úng
Kẻ biệt ghềnh hoàng hộc Đông Ngô
Hỏi rằng thư gửi về đâu
Đông đoài hai xứ hai đầu nhớ mong
Úng Châu là một châu trong chín châu của Trung Quốc xưa, tức là vùng Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Thu dạ ký Hoàng Phủ Nhiễm, Trịnh Phong