19/09/2021 22:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai bài thơ thu

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 19/01/2009 23:15

 

Suốt trời hôm ấy thê lương quá,
Tóc liễu bờm xơm, sóng võ hồ,
Mây rối ren trời, cây rối lá,
Giường cô thôn nữ gối chăn xô...

Đây là tất cả một mùa thơ,
Tất cả lều tranh, cả khói mờ,
Cả gió may đưa, buồn lắng xuống
Cả lòng tôi với cả lòng cô

Có một nghìn cây rũ rượi buồn
Một nghìn sông rét, vạn hoàng hôn,
Dăm thân thiếu nữ gầy như trúc
Đứng chịu tang trời đổ bóng đơn

Thu xa bằng gió bằng mây,
Không gian thở nhẹ buồn vâu chìm chìm...
Lòng không ai cấm mà im,
Không dưng bỗng nhớ, không chìm bỗng mong.

Nơi tôi còn ít lá lòng
Chiều nay rơi nốt vào trong lá rừng.
Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Hai bài thơ thu