29/01/2023 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại công bất tể
大功不宰

Tác giả: Trùng Hiển thiền sư - 重顯禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2009 02:06

 

Nguyên tác

牛頭峰頂鎖重雲,
獨坐寥寥寄此身。
百鳥不來春又過,
不知誰是到庵人。

Phiên âm

Ngưu Đầu phong đỉnh toả trùng vân,
Độc toạ liêu liêu ký thử thân.
Bách điểu bất lai xuân hựu quá,
Bất tri thuỳ thị đáo am nhân.

Bản dịch của Phước Đức

Trên đỉnh Ngưu Đầu phủ kín mây
Ngồi nơi vắng vẻ gởi thân này
Xuân đã qua rồi, chim chẳng họp
Chẳng biết ai là kẻ đến đây
Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống, NXB Đồng Nai, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trùng Hiển thiền sư » Đại công bất tể