03/07/2022 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn thượng nhân hội dư Trường Sa
乾上人會余長沙

Tác giả: Huệ Hồng thiền sư - 惠洪禪師

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2018 20:20

 

Nguyên tác

兀坐思歸不舉頭,
窗風為我翻書葉。
眾中聞語認鄉里,
便覺石門寒疊疊。
雲庵已作白塔新,
當眼風枝心欲折。
見子令人解愁結,
古寺清燈夜相接。
失聲方欲問江南,
忽憶去年淮上別。
逃空跫然聞足音,
道人叢林十年舊。
地爐火冷霜月苦,
一室喧嘩終暖熱。
湘山破曉立俜停,
秀抹鉛華餘積雪。
故應山亦為餘喜,
隔岸遙看圓笑靨。
千崖佳處可同游,
明月波情當理楫。

Phiên âm

Ngột toạ tư quy bất cử đầu,
Song phong vị ngã phiên thử diệp.
Chúng trung văn ngữ nhận hương lý,
Tiên giác thạch môn hàn điệp điệp.
Vân Am dĩ tác bạch tháp[1] tân,
Đương nhãn phong chi tâm dục chiết.
Đạo nhân tùng lâm thập niên cựu,
Cổ tự thanh đăng dạ tương tiếp.
Thất thanh phương dục vấn Giang Nam,
Hốt ức khứ niên Hoài thượng biệt.
Đào không[2] cùng nhiên văn túc âm,
Kiến tử linh nhân giải sầu kiết.
Địa lô hoả lãnh sương nguyệt khổ,
Nhất thất huyền hoa chung noãn nhiệt.
Tương Sơn phá hiểu lập binh đình,
Tú mạt duyên hoa dư tích tuyết.
Cố Ứng sơn diệc vị dư hỷ,
Cách ngạn dao khan viên tiếu diệp.
Thiên nhai giai xứ khả đồng du,
Minh nguyệt ba tình đương lý tiếp.

Dịch nghĩa

Ngồi nghĩ đến về không ngẩng đầu lên
Gió cửa sổ lật cho ta trang sách
Nghe trong đám đông biết tiếng người làng
Cửa đá ngoài đó rét căm căm
Vân Am đã xây tháp trắng mới
Trong lòng như gió thổi gãy cành
Đạo nhân ở trong miếu vũ đã mười năm
Đêm trong chùa cổ tiếp nhau dưới ánh đèn
Lỡ lời toan hỏi đến Giang Nam
Bỗng nhớ lại năm ngoái vừa chia tay nhau ở Hoài Thượng
Nương cửa Phật nghe tiếng bước chân
Gặp nhau như giải được nỗi buồn trong lòng
Lò đất lạnh, sương đêm trăng soi càng buốt
Trong nhà ồn ào như ấm thêm ra.
Núi Tương Sơn sáng ra đứng duyên dáng
Thoa lớp phấn chì còn lại là ủ tuyết
Núi Cố Ứng cũng vì ta mà vui
Cách bờ trông xa cười có lúm đồng tiền
Nghìn sườn non đẹp cùng đi chơi
Đêm trăng sóng lặng sắp sẵn thuyền

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngồi nghĩ về cúi đầu không cất
Gió song vào sách lật qua trang
Đám đông nghe nhận tiếng làng
Bên ngoài cửa đá biết càng rét hơn
Sư Vân Am đã nên tháp mới
Trong lòng như gió thổi gẫy cành
Mười năm miếu cũ tu hành
Tiếp nhau chùa cổ đêm thanh đèn tàn
Trót lỡ lời Giang Nam định hỏi
Hoài Thượng xa năm ngoái nhớ ngay
Tiếng chân nghe vẳng nơi này
May sao gặp bạn nên khuây nỗi lòng
Lò đất lạnh sương trăng soi buốt
Nhà ồn ào đỡ rét, ấm hơn
Sáng trông thanh tú Tương San
Phấn chì thoa nhẹ còn phần tuyết pha
Núi Cố Ứng vì ta vui thấm
Bên kia sông thấy lúm cười duyên
Sườn non nghìn mỏm cùng thắm
Đêm trăng gặp buổi sóng êm sắp thuyền
Bài này tuyển từ Thạch Môn văn tự thiền quyển 3, bản Tứ khố toàn thư.

[1] Trong để xá lị, nguyên là phần mộ của nhà sư.
[2] Trốn tránh việc đời, nương về phép Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huệ Hồng thiền sư » Càn thượng nhân hội dư Trường Sa