25/05/2022 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2017 09:28

 

Nhớ T

Em sinh giữa trận đói
em chết năm được mùa!

Em lớn trong còm cõi
em chết thời mởn mơ!

Sống chưa kịp học chữ
ngã xuống, túi đầy thư!

Những lá thư anh đó
anh hận anh đến giờ!

Anh nuốt lệ liệm em
liệm mối tình ngắn ngủi!

Liệm những thư, những tem
liệm những trao, những gửi!
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Thư