13/04/2021 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 134

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:19

 

Nối nghiệp nhà xưa, học một kinh[1],
Chẳng ngờ lạc đến áng công danh.
Thân xưa đã có duyên hương lửa[2],
Lộc nặng ơn nhờ đức thánh minh.
Lỗi bước già nên chịu dại,
Hay cơ trẻ khá làm thinh?
Phúc nào gặp được cong đời trị,
No ấm cũng nhờ phúc thái bình.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Đây chỉ là một cách nói khiêm tốn. Cũng có thể một kinh ở đây là Kinh Dịch mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dày công nghiên cứu.
[2] Đã đạt được công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 134