30/05/2023 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chớ lo nốc nát, ván hà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 13:33

 

Chớ lo nốc nát, ván hà,
Gắng thân nuôi phụ mẫu, duyên già có anh.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chớ lo nốc nát, ván hà