11/12/2022 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ bất mị
秋夜不寐

Tác giả: Lệ Ngạc - 厲鶚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 21:50

 

Nguyên tác

蕭然欹枕有餘清,
疑是千林訴不平。
一室青燈和月暗,
滿空涼雨挾潮鳴。
心依故處偏多惑,
秋入衰年最易驚。
只恐明朝攬圓鏡,
白須新見兩三莖。

Phiên âm

Tiêu nhiên y chẩm hữu dư thanh,
Nghi thị thiên lâm tố bất bình.
Nhất thất thanh đăng hoà nguyệt ám,
Mãn không lương vũ hiệp triều minh.
Tâm y cố xứ thiên đa hoặc,
Thu nhập suy niên tối dịch kinh.
Chỉ khủng minh triêu lãm viên kính,
Bạch tu tân kiến lưỡng tam hành.

Dịch nghĩa

Ngả tựa bên chồng gối trong đêm lặng lẽ
Ngờ là nghìn rừng cây đang kể điều ấm ức
Nhà với ngọn đèn mờ lẫn trăng soi u ám
Đầy trời gió lạnh lẫn tiếng triều dâng
Tâm tình vẫn như cũ nhiều cảm xúc
Thu sang với tuổi già nhiều điều đáng sợ
Sáng ra soi trước gương
Lại có thêm mấy sợi râu bạc

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bên gối ngả người lặng lẽ sao
Nghìn rừng ngờ kể nỗi thu sầu
Đèn tàn trăng nhạt càng thêm vắng
Triều dậy trời mưa kéo lạnh mau
Lòng giữ thói thường hay cảm động
Thu sang tuổi lún dễ lo âu
Sáng sau chỉ sợ bên gương thấy
Lại mới bạc thêm mấy sợi râu
Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú thích, NXB Giáo dục, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệ Ngạc » Thu dạ bất mị