14/08/2022 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ bố đánh rơi

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 10:05

 

Ông trời đem anh đến cho
Một hôm ông giở lí do lại đòi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cho - lo liệu có thể đòi được không?
Thương ai cho vợ nên chồng
Ghét ai thì bắt nằm không một đời
Không hoang cây chỉ hoang đồi
Em hoang con bởi có người đi hoang
Số cầm tinh con Dã Tràng
Có viên ngọc cát biển mang đi rồi
Lỡ chồng, gỡ lấy con thôi
Lẽ đâu cam cái phận trời dành cho?
Họ mẹ khác gì họ cha
Khác chăng, miếng tiếng gần xa chê cười
Con là họa bố đánh rơi
Là phúc của mẹ quãng đời mai sau
Con có mẹ - bẹ có cau
Con là duy nhất phép màu mẹ tin.
Nguồn: 36 bài thơ Đoàn Thị Lam Luyến, NXB Lao Động, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Lam Luyến » Hoạ bố đánh rơi