25/07/2024 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:04

 

Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió,
Rồng chờ trăng còn đậu trên mây.
Đạo vợ chồng trăm năm không phải một ngày,
Chàng ôm cầm không lựa khúc, để lên dây cho vừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió