23/05/2024 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế giới cô độc

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 23:54

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Quá muộn rồi

Thế giới đã nghe thấy lời tôi
Trước khi tôi cất tiếng

Giun dế cũng nghe thấy
Giun dế khóc than.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Thế giới cô độc