23/10/2021 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu đào hồng - Chúc lệ phủ đường sách phú

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 20:16

 

Phiên âm

Bất quản lan tâm phá
Bất tích hà bàn oá
Tịch mịch canh trường
Thế nhân thuỳ lệ
Tiềm nhiên như tả
Tưởng tiền thân hợp thị phá trường hoa
Nhưỡng đa tình lai dã

Lũ lũ sầu yên toả
Trích trích minh châu đoạ
Bằng điếu đương niên
Khấu công diên thượng
Thạch gia trù hạ
Túng quân khuynh Đông hải diệc ưng can
Nại cô kình vĩnh dạ

Bản dịch của Phan Văn Các

Chẳng quản lõi tim vỡ
Chẳng tiếc đài sen úa
Vắng lặng canh dài
Vì người rơi lệ
Đầm đìa lã chã
Nghĩ tiền thân "vỡ ruột" một loài hoa
Ủ men đa tình lạ

Từng sợi khói sầu tỏa
Từng giọt minh châu rỏ
Tưởng nhớ năm xưa
Khấu công tiệc lớn
Thạch gia bếp đỏ
Dẫu anh nghiêng Đông hải cũng khô veo
Huống đêm dài cọc nhỏ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tiểu đào hồng - Chúc lệ phủ đường sách phú