25/10/2021 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa
和令狐相公詠梔子花

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 02:20

 

Nguyên tác

蜀國花已盡,
越桃今已開。
色疑瓊樹倚,
香似玉京來。
且賞同心處,
那憂別葉催。
佳人如擬詠,
何必待寒梅。

Phiên âm

Thục quốc hoa dĩ tận,
Việt đào kim dĩ khai.
Sắc nghi quỳnh thụ ỷ,
Hương tự ngọc kinh lai.
Thả thưởng đồng tâm xứ,
Na ưu biệt diệp thôi.
Giai nhân như nghĩ vịnh,
Hà tất đãi hàn mai.

Bản dịch của Đông A

Đất Thục hoa tàn hết
Việt đào giờ chớm khai
Sắc ngờ cây ngọc mượn
Hương tưởng đế kinh xài
Cứ thưởng tâm đồng nở
Nào lo cánh giục phai
Giai nhân như gợi vịnh
Hà tất đợi hàn mai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa