13/04/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
桃花潭李青蓮舊跡

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 12:12

 

Nguyên tác

桃花潭水千尺清,
潭上松柏冬猶青。
道是唐朝李供奉,
縱飲此潭因得名。
十年酒肆人間世,
天子呼來猶爛醉。
自言臣是酒中仙,
薄視榮名同敝履。
千年勝跡以人傳,
不在悠悠一潭水。
潭水至今清且漣,
一魚一鳥皆成仙。
惆悵斯人不復見,
遠來使我心茫然。
世路塵埃信溷濁,
不如終日痛飲全吾天。

Phiên âm

Đào Hoa đàm[1] thuỷ thiên xích thanh,
Đàm thượng tùng bách đông do thanh.
Đạo thị Đường triều Lý cung phụng[2],
Túng ẩm thử đàm nhân đắc danh.
Thập niên tửu tứ nhân gian thế[3],
Thiên tử hô lai[4] do lạn tuý.
Tự ngôn thần thị tửu trung tiên,
Bạc thị vinh danh đồng tệ lý.
Thiên niên thắng tích dĩ nhân truyền,
Bất tại du du nhất đàm thuỷ.
Đàm thuỷ chí kim thanh thả liên,
Nhất ngư nhất điểu giai thành tiên.
Trù trướng tư nhân bất phục kiến,
Viễn lai sử ngã tâm mang nhiên.
Thế lộ trân ai tín hỗn trọc,
Bất như chung nhật thống ẩm toàn ngô thiên.

Bản dịch của (Không rõ)

Đầm Đào Hoa nghìn thước nước trong
Bên bờ tùng bách thắm tươi xanh
Rằng xưa một Lý Cung thời Đường
Say mèm nơi đó nên thành danh
Mười năm lăn lóc rượu một quán
Vua gọi vào cung vẫn khướt say
Danh xưng: "tiên rượu chính là ta"
Danh vọng coi thường như giẻ rách
Bởi người cảnh nghìn năm nổi tiếng
Đâu phải do đầm nước mênh mông
Nước đầm vẫn trong vẫn gợn sóng
Một cá một chim cũng thành tiên
Buồn thân người xưa chẳng được gặp
Lòng người xa xứ luống bùi ngùi
Đường trần ô trọc đầy gió bụi
Chi bằng ngày tháng giữ cốt thiên cứ uống tràn.
Lý Thanh Liên tức Lý Bạch đời Đường, tự xưng là Thanh Liên cư sĩ.

Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Đầm Đào Hoa, ở tỉnh An Huy.
[2] Chức quan của Lý Bạch trong Viện Hàn lâm.
[3] Câu thơ của Đỗ Phủ nói về Tư Mã Tương Như, nghĩa là quãng đời mười năm sống trong quán rượu.
[4] Đường Huyền tôn cho Cao Lực Sĩ đến gọi Lý Bạch vào cung làm thơ. Lý Bạch đang say, phải vực lên thuyền. Bài Ẩm trung bát tiên ca của Đỗ Phủ có bốn câu: "Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên, Trường An thị thượng tửu gia miên. Thiên tử hô lai bất thướng thuyền, Tự xưng thần thị tửu trung tiên." (Lý Bạch rượu nhiều thì thơ hay, Quán rượu Trường An ngủ thiệt say. Vua gọi lên thuyền cũng chẳng biết, Xưng danh mình là tiên rượu đây.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích