12/08/2020 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về giã gạo ba trăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 14:08

 

Em về giã gạo ba trăng,
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo,
Anh biết em có liệu được vầy.
Trần trần như Cuội trong trăng,
Biết rằng cha mẹ có bằng lòng không.
Để anh chờ đợi luống công?
Khảo dị:
Em về giã gạo ba giăng,
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Cao Bằng xa lắm anh ơi,
Anh về gánh nước giếng thơi cho gần.
Em về giã gạo ba trăng,
Để anh múc nước Cao Bằng về vo.
Ai về giã gạo ba giăng,
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về giã gạo ba trăng