30/01/2023 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tu

Tác giả: Thần Liên - Lê Văn Tất

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:12

 

Chẳng phải tu là ở miễu am,
Ở non, ở núi, ở rừng thâm;
ở chùa, ở hội hay tư thất,
Nên hiểu tu là rửa sạch tâm.

Vâng! - tu cốt yếu sửa tâm trần,
Noi dấu tiền nhân gắng bước lần;
Vấp ngã, ngã rồi, kiên nhẫn tiến,
Sớm chầy cũng quyết đến bên chân.

Không làm điều quấy gắng làm lành,
Lừa lọc tâm lòng được sạch thanh;
Thương hết muôn loài cùng vạn vật,
Đấy: “lời chánh lý” đã ghi rành.

Bất cứ dù anh giáo phái nào,
Cũng trau tâm tánh giống như nhau;
Tuỳ theo kết quả nhiều hay ít,
Đấy: “Giá người tu” thấp với cao.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thần Liên » Tu