25/05/2024 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Và rồi là nụ cười
Et un sourire

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 21/06/2007 15:16

 

Nguyên tác

La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,

Au bout du chagrin une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,

Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

Bản dịch của (Không rõ)

Đêm chẳng bao giờ trọn vẹn
Tôi nói thế và đêm luôn mãi thế
Tôi khẳng định vậy rồi

Trên đỉnh chót nỗi buồn, một cửa sổ mở toang
Một cửa số sáng đèn
Bao giờ cũng có một giấc mơ thức ròng ở đó
Để làm đầy nỗi khát khao, làm thỏa lòng cơn đói

Một trái tim rộng lượng
Một cánh tay giang, một bàn tay mở
Những con mắt đăm đắm nhìn
Một cuộc đời, chính là cuộc đời để cùng chia sẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Và rồi là nụ cười