28/11/2022 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Cẩm thuỷ cư chỉ kỳ 2
懷錦水居止其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2014 15:51

 

Nguyên tác

萬里橋西宅,
百花潭北莊。
層軒皆面水,
老樹飽經霜。
雪嶺界天白,
錦城曛日黃。
惜哉形勝地,
回首一茫茫。

Phiên âm

Vạn Lý[1] kiều tây trạch,
Bách Hoa[2] đàm bắc trang.
Tằng hiên giai diện thuỷ,
Lão thụ bão kinh sương.
Tuyết lĩnh giới thiên bạch,
Cẩm thành[3] huân nhật hoàng.
Tích tai hình thắng địa,
Hồi thủ nhất mang mang.

Dịch nghĩa

Cầu Vạn Lý ở phía tây nhà,
Đầm Bách Hoa ở phía bắc vườn.
Các cửa đều quay ra sông Cẩm,
Cây già thấm no sương móc.
Núi tuyết trắng nơi chân trời xa,
Cẩm thành vàng trong nắng chiều.
Nhớ quá nơi cảnh đẹp,
Mỗi khi quay đầu ngóng, lòng dạ vấn vương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía tây nhà là cầu Vạn Lý
Đầm Bách Hoa ở mé bắc vườn
Cửa, hiên đều hướng ra sông
Cây già no móc vẫn thường xanh tươi
Núi tuyết trắng chân trời khoe sắc
Thành Cẩm vàng trong lúc chiều tà
Nhớ sao phong cảnh quê nhà
Mỗi quay đầu ngóng, mỗi xa xót lòng
(Năm 765)

[1] Tên cầu ở gần thảo đường.
[2] Tên đầm ở gần thảo đường.
[3] Tên gọi khác của Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoài Cẩm thuỷ cư chỉ kỳ 2