11/12/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ khẩu hiệu (1929-1930)

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2008 21:08

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

1

Giờ lao động
             tóc tai
                      phải gọn:
tóc xoã dài
             tai nạn có ngày


2

Bọn làm ẩu chây lười
                ta quét sạch!
Công việc làm
                bảo đảm
                          chất lượng cao!


3

Đừng tán phét,
                lãng phí
                           thời gian
Sau giờ làm
                 hãy hàn huyên với bạn


4

Tán phét
           chúa lãng phí thời gian
Trong giờ lao động
                    khoá chặt mồm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Thơ khẩu hiệu (1929-1930)