24/01/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu Y Châu
小伊州

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 16:39

 

Nguyên tác

頻年轉戰未封侯,
還逐髙陽酒伴游。
醉後秖今愁出塞,
雙鬟又唱小伊州。

Phiên âm

Tần niên chuyển chiến vị phong hầu,
Hoàn trục Cao Dương tửu bạn[1] du.
Tuý hậu kỳ kim sầu xuất tái,
Song hoàn hựu xướng Tiểu Y Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh lâu chẳng được phong hầu,
Về theo bạn rượu hàng đầu Cao Dương.
Tuy say ra ải như thường,
Khúc Y Châu được a hườn hát đưa.
Y Châu nay là khu Y Châu, thành phố Hạ Mật, khu tự trị Tân Cương. Thời xưa có bài Y Châu ca nói về nỗi lòng của binh lính chinh chiến nhớ trở về nhà.

[1] Chỉ Lịch Thực Kỳ 酈食其 (268 tr. CN - 203 tr.CN), thường được gọi là Lịch sinh, người hay rượu đất Cao Dương, Trần Lưu, Hà Nam, theo Lưu Bang đánh Tần, giỏi nghề thuyết khách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Tiểu Y Châu