13/04/2024 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Sơn hoài cảnh

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/04/2017 23:15

 

Phiên âm

Chu đạo nuy trì ảnh tiệm thư,
Vãn hương suy tứ yết chinh xa.
Phồn hoa nhân vật thanh sơn tại,
Ca quản lâu đài bích phấn dư.
Đạm đãng yên hoa lung lĩnh thụ,
Khinh doanh yến tử bạng thôn lư.
Ngưu đồng bất trục thu phong oán,
Đảo kỵ tà dương bả địch khư.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Đường quan dằng dặc bóng chiều buông,
Gió mát xui xe sứ tạm dừng.
Nhân vật phồn hoa xanh núi biếc,
Lâu đài đàn hát vách thêm hương.
Khói hoa lơ lửng lồng cây núi,
Én liệng thung thăng cạnh mái thôn.
Mục tử chẳng nề thu gió lạnh,
Ngược lưng trâu thổi sáo hoàng hôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Thanh Sơn hoài cảnh