03/10/2022 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 35 - Ngộ cố nhân
首35-遇故人

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:27

 

Nguyên tác

無心事出誤人多,
今日相看苦自嗟。
一笑情多流冷淚,
雙眸春盡見形花。
此生願作乾兄妹,
再世應圖巽室家。
我不負人人負我,
縱然如此奈之何?

Phiên âm

Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa,
Kim nhật tương khan khổ tự ta.
Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ,
Song mâu xuân tận hiện hình hoa.
Thử sinh nguyện tác càn huynh muội,
Tái thế ưng đồ tốn thất gia.
Ngã bất phụ nhân, nhân phụ ngã,
Túng nhiên như thử nại chi hà?

Dịch nghĩa

Vì vô tâm thành chuyện làm nhầm lỡ cho người,
Ngày nay nhìn nhau đắng cay than thở.
Một nụ cười bao tình cảm, lệ tuôn chảy,
Hai tròng mắt đã hết xuân bỗng hiện hình hoa.
Kiếp này nguyện làm anh em kết nghĩa,
Kiếp sau xin sẽ thành vợ chồng.
Ta không phụ người mà người phụ ta,
Nếu phỏng như thế thì làm thế nào đây?

Bản dịch của (Không rõ)

Việc đã hại người chẳng tính ra
Nhìn nhau buổi ấy xót lòng ta
Một cười tình bạn mà rơi lệ
Hai mắt xuân tàn mới ngó hoa
Cuộc sống anh em lo giữ nghĩa
Kiếp sau ao ước sống chung nhà
Ta không phụ bạc dù ai phụ
Nào biết làm sai nỗi ấy a?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 35 - Ngộ cố nhân