11/08/2020 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 12

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:33

 

Lâu dài mong trả nợ quân thân[1],
Bao quản[2] đường xa gánh nặng hoằng.
Chớp luỵ anh hùng khi tác biệt[3],
Bày lòng trung nghĩa đạo vi thần.
Con ve mới dứt[4] hơi kêu hạ,
Cái võ[5] mò canh[6] tiếng khóc xuân.
Gió thảm mưa sâu đang dập dã,
Bút hoa mượn chép sự khùng khằng[7].
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Quân là vua, thân là cha mẹ.
[2] Có sách chép là “Chi quản”.
[3] Làm ra nông nỗi chia lìa.
[4] Có sách chép là “mấy chặp”.
[5] Chim đỗ vũ, cũng gọi là đỗ quyên hay đề huyết, tức là chim cuốc.
[6] Có sách chép là “năm canh”.
[7] Có sách chép là “tay tả sự cùn cằn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 12