05/02/2023 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CXI (Không cần sự thật nơi anh)
CXI (Je ne veux pas ta vérité)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/11/2022 15:54

 

Nguyên tác

Je ne veux pas ta vérité,
Ta franchise, tes confidences;
L’enchantement de t’écouter
Est combattu par ma prudence;

Car, si je connaissais vraiment
Le charme profond qui t’isole,
Je saurais les jours où tu mens,
J’épierais le son des paroles,

J’aurais cet exigeant instinct
De te vouloir exact et probe,
Je t’aimerais sans ce dédain
Dont ma défiance s’enrobe,

Je saurais ton signe sacré,
Et qu’il est juste que je t’aime,
Tandis que ton cœur ignoré
Ne relève que de moi-même;

Je ne veux pas, ô toi qui passes,
M’attacher à tes purs loisirs,
Ni te situer dans l’espace
Autrement que par mon désir!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không cần sự thật nơi anh
Thẳng thừng, toan tính của anh trong lòng;
Đê mê nghe tiếng anh nồng
Được chèo chống bởi tự lòng em thôi;

Vì, em nếu thật biết rồi
Gợi tình sâu sắc ở nơi anh nhiều,
Biết ngày nào anh nói điêu,
Em dò theo các từ đều do anh,

Em còn đầy đủ bản năng
Muốn anh thành thật và càng chỉnh chu,
Yêu anh em chẳng khinh từ
Với bao ngờ vực mịt mù trong em,

Biết anh có dấu thiêng liêng,
Rằng anh chỉ có mình em yêu rồi,
Hồn anh trong lúc bồi hồi
Chông chênh để đến bên đời của em;

Em không muốn, hỡi người quen,
Hãy nâng niu giữ hồn nhiên thanh nhàn,
Cũng không định vị không gian
Khác niềm mong muốn em mang trong đời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CXI (Không cần sự thật nơi anh)