18/05/2021 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cò

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 17:49

 

Khép trời trong cánh mỏng
Con cò lội đồng sâu
Trên trời không có tép
Con cò bay đi đâu?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Con cò