21/06/2024 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ chồng Ngâu

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2014 02:54

 

Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu,
Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền.
Một là duyên, hai thời là nợ,
Sợi xích thằng ai gỡ cho ra?
Vụng về cũng thể cung nga,
Trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng.
Hay là sợ muộn chồng chăng tá?
Hơi đâu mà kén cá chọn canh!
Lấy ai, ai lấy cũng đành,
Rể trời đâu cả đến anh áo buồm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Vợ chồng Ngâu