09/08/2022 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)
山寺(野寺殘僧少)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:22

 

Nguyên tác

野寺殘僧少,
山園細路高。
麝香眠石竹,
鸚鵡啄金桃。
亂石通人過,
懸崖置屋牢。
上方重閣晚,
百里見秋毫。

Phiên âm

Dã tự tàn tăng thiểu,
Sơn viên tế lộ cao.
Xạ hương miên thạch trúc,
Anh vũ trác kim đào.
Loạn thạch thông nhân quá,
Huyền nhai trí ốc lao.
Thượng phương[1] trùng các vãn,
Bách lý kiến thu hào.

Dịch nghĩa

Chùa nơi đồng quê tàn tạ, có ít sư,
Vườn trên núi đường nhỏ đi lên cao.
Con chồn hương ngủ dưới trúc bên tảng đá,
Chim anh vũ mổ trái đào chín vàng.
Đá nằm ngổn ngang trên lối đi của người,
Sườn núi chênh vênh cất nhà thật mất công.
Buổi chiều, từ căn gác lồng nơi thượng phương,
Có thể nhìn thấy sợi tơ mùa thu xa trăm dặm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chùa quê tàn, sư vắng,
Vườn núi, lối nhỏ cao.
Chồn hương ngủ dưới trúc,
Anh vũ mổ trái đào.
Sườn giốc cất nhà khó,
Lởm chởm đá, lối vào.
Tơ trời xa ngàn dặm.
Thấy rõ từ gác chiều.
(Năm 759)

[1] Nơi nghỉ của nhà sư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)