22/09/2021 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh tâm ở quán

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 11:14

 

Trầm tư quán cóc ven đồi
Hương cà phê sớm quyện lời tâm kinh
Thương người tất bật vô minh
Chút vui xanh xám bên nghìn đắng cay.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Tĩnh tâm ở quán