28/11/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tán Đằng Châu thổ thần
贊藤州土神

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 02:35

 

Nguyên tác

美哉大王威靈重,
藤州土地賴安寧。
卻教風雨無侵犯,
那邊滂沛那邊晴。

Phiên âm

Mỹ tai đại vương uy linh trọng,
Đằng Châu thổ địa lại an ninh.
Khước giao phong vũ vô xâm phạm,
Ná biên bàng bái ná biên tình.

Dịch nghĩa

Tốt đẹp thay, uy linh của đại vương rất lớn,
Đất Đằng Châu nương dựa vào thần mà được yên ổn.
Lại có thể khiến cho mưa gió không xâm phạm đến,
Bên kia [sông] mưa tuôn xối mà bên này [sông] vẫn tạnh ráo.

Bản dịch của Huệ Chi

Khen thay thần tướng thực uy linh,
Khiến đất Đằng Châu hưởng thái bình.
Khá bắt gió mưa dừng bước lại,
Nửa trời tuôn nước, nửa trời xanh.
Việt điện u linhLĩnh Nam chích quái đều chép khi Lê Long Đĩnh 黎龍挺 chưa cướp ngôi, một hôm về thực ấp của mình ở Đằng Châu bơi thuyền, bỗng gặp mưa to, bèn khấn xin thần giúp đỡ. Thần thổ ở đây đã hiển linh làm bên sông này tạnh ráo trong khi bên kia vẫn mưa lớn. Nhân dân kinh ngạc nên làm bài thơ này để ca ngợi. Việt điện u linh rút câu chuyện này từ Sử ký của Đỗ Thiện 杜善 nên có thể tin được bài thơ này xuất hiện từ sớm. Cũng có thể đây là bài thơ do Lê Long Đĩnh sai người làm phục vụ mục đích tuyên truyền cho mình.

Theo Thiên Nam vân lục liệt truyện thì bài thơ này cùng truyền thuyết cầu mưa không gắn với Lê Long Đĩnh mà với Lý Công Uẩn. Nhưng xét thấy Lê Long Đĩnh là người gắn bó với Đằng Châu, là đất mà Lê Đại Hành phong cho ông làm phủ đệ năm 992, còn Lý Công Uẩn trước khi lên ngôi không liên quan gì tới vùng đất này.

Đằng Châu là một châu thời Tiền Lê, năm 1005 đổi thành phủ Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hải Hưng. Theo Hưng Yên nhất thống chí thì thần Đằng Châu là Phạm Phòng Át 范防遏, một trong 12 sứ quân, sau về hàng Đinh Tiên Hoàng, được giữ đất Đằng Châu, khi mất nhân dân thờ làm thần thổ địa.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tán Đằng Châu thổ thần