23/06/2021 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân Lâm Nguyễn tướng quân
雲林阮將軍

Tác giả: Trần Huy Liễn - 陳輝璉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 22:46

 

Nguyên tác

六總耕田祀阮公,
建祠奉祀表恩隆。
當時富貴多兒女,
故以銀財給困窮。
墾買諸荒三百畝,
置留助賜乏貧中。
而今或問權門者,
有此當銘竪石同。

Phiên âm

Lục tổng[1] canh điền tự Nguyễn công,
Kiến từ phụng tự biểu ân long.
Đương thì phú quý đa nhi nữ,
Cố dĩ ngân tài cấp khốn cùng.
Khẩn mãi chư hoang tam bách mẫu,
Trí lưu trợ tứ phạp bần trung.
Nhi kim hoặc vấn quyền môn giả,
Hữu thử đương minh thụ thạch đồng.

Dịch nghĩa

Sáu tổng cấy ruộng thời ông họ Nguyễn,
Dựng đền phụng sự nêu lên ơn đức to lớn.
Ngày ấy ông giàu sang dù có nhiều con cháu,
Nhưng vẫn đem tiền của giúp người cùng khổ.
Mua đất vỡ hoang được ba trăm mẫu,
Rồi lưu lại để giúp kẻ thiếu nghèo.
Nay hỏi ai ở chốn quyền môn được như thế,
Thì khắc vào bia đá dựng để sóng đôi.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Sáu tổng đều thờ Nguyễn tướng quân,
Bởi vì đức lớn với phương dân.
Giàu sang dù có nhiều con cháu,
Tiền của vẫn đem giúp khốn bần.
Mua ruộng vỡ hoang cho kẻ túng,
Để ba trăm mẫu tỏ điều nhân.
Nếu ai trong chốn quyền môn thế,
Khắc đá nêu cùng với tướng quân.
Bài thơ được chép trong sách Thiên gia thi tuyển của Nguyễn Đức Huy ở xóm Bình An, xã An Nhân, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn tướng quân tức Nguyễn Thế Trung, Đặc tiến Phụ quốc thượng tướng quân, Thị nội thư tả tặng Đô đốc phủ Tả đô đốc, có đền thờ gọi là đền Quận công thuộc xã Vân Lâm, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, có bia viết về ông niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32 (1771).

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999
[1] Sáu tổng gồm Phù Lưu, Hương Đàn, Kim Bảng, Đoan Lôi, Quyển Sơn, Trại Lục đều thuộc huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liễn » Vân Lâm Nguyễn tướng quân