22/09/2021 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thời có nhau

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2013 20:18

 

Nhớ TR

Biết rằng em đã xa
Chỉ còn trong nỗi nhớ

Mưa rơi đầy cửa sổ
Ướt dượt chiều chia ly

Thăm thẳm nẻo đường xưa
Gió trăng còn bối rối

Ta đi hoài không mỏi
Kỷ niệm xưa đâu rồi

Bươn bải mãi cuộc đời
Vẫn thầm thì tiếng cỏ

Một sắc trời đâu đó
Nhắc lại thời có nhau
12.1991

Nguồn: Vàng thu (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » Một thời có nhau