18/01/2021 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 048
山居百詠其四十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:42

 

Nguyên tác

山居如意任東西,
大道何曾有悟迷。
好肉剜瘡難下手,
缽盂添柄亦成非。

Phiên âm

Sơn cư như ý nhiệm đông tây,
Đại đạo hà tằng hữu ngộ mê.
Hảo nhục oan sang nan hạ thủ,
Bát vu thiêm bính diệc thành phi.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thoả thích mặc đông tây,
Đạo lớn đâu từng có ngộ mê,
Thịt tốt khoét hư tay chẳng nở,
Bát tô thêm cán cũng ô dề.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 048