19/10/2021 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Hoa thành thu tịch
清華城秋夕

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2011 18:22

 

Nguyên tác

一曲欄杆夜五更,
銀河坐見鵲橋橫。
江山萬里同明月,
秋在人間砧杵聲。

Phiên âm

Nhất khúc lan can dạ ngũ canh,
Ngân hà toạ kiến thước kiều hoành.
Giang sơn vạn lý đồng minh nguyệt,
Thu tại nhân gian châm chử thanh.

Dịch nghĩa

Đêm năm canh với vành lan can cong,
Ngồi thấy cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân.
Núi sông muôn dặm chung vành trăng sáng,
Màu thu ở trần gian với tiếng chày nện vải.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Khuya khoắt lan can đây một khúc,
Ngồi nom cầu Thước bắc sông Ngân.
Non sông muôn dặm vầng trăng sáng,
Nện vải đêm thu rộn thế trần.
Thanh Hoa là tên cũ có từ đời Lê, sau đổi thành Thanh Hoá như ngày nay vẫn gọi.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thanh Hoa thành thu tịch