26/05/2024 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu thị Thân Đồ học sĩ
對酒示申屠學士

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:49

 

Nguyên tác

三重江水萬重山,
山裏春風度日閑。
且向白雲求一醉,
莫教愁夢到鄉關。

Phiên âm

Tam trùng giang thuỷ vạn trùng san,
Sơn lý xuân phong độ nhật nhàn.
Thả hướng bạch vân[1] cầu nhất tuý,
Mạc giao sầu mộng đáo hương quan.

Dịch nghĩa

Cách xa nhà cả ngàn lớp sông, vạn lớp núi,
Tuổi thanh xuân ngày ngày qua đi một cách an nhàn ở núi này.
Xin dải mây trắng hãy uống say một bữa,
Đặng đừng đem mộng sầu tới trước cổng làng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông ba lớp, núi vạn từng quên lãng
Giữa non xanh qua ngày tháng gió xuân
Cầu say khước thả hồn vào mây trắng
Giấc hương quan xin sầu mộng hãy dừng
Thân Đồ học sĩ thân thế không rõ, có lẽ là một người bạn của tác giả.

[1] Chỉ Thân Đồ học sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Đối tửu thị Thân Đồ học sĩ