14/08/2020 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò công một chuyến năm tiền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 09:25

 

Đò công một chuyến năm tiền,
Làm thân con gái chớ nên đi đò.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đò công một chuyến năm tiền