29/09/2020 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan quân hành
官軍行

Tác giả: Uông Uyển - 汪琬

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2019 21:14

 

Nguyên tác

亂飛沙禽吠村狗,
官軍夜逾谷城口。
大船小船爭避行,
長年吞聲復搖手。
錦袍繡箙月中明,
牛肉粗肥挏乳清。
胡琴搜遍伊涼曲,
盡是冰車鐵馬聲。

Phiên âm

Loạn phi sa cầm phệ thôn cẩu,
Quan quân dạ du Cốc Thành[1] khẩu.
Đại thuyền tiểu thuyền tranh tỵ hành,
Trưởng niên thôn thanh phục dao thủ.
Cẩm bào tú phục[2] nguyệt trung minh,
Ngưu nhục thô phì đồng nhũ thanh.
Hồ cầm sưu biến Y Lương[3] khúc,
Tận thị băng xa[4] thiết mã thanh.

Dịch nghĩa

Chim bãi bay tứ tung, trong làng chó sủa
Quan quân ban đêm vượt cửa khẩu Cốc Thành
Thuyền lớn nhỏ tranh nhau tránh hết
Phu thuyền im tiếng chỉ lấy tay khua
Áo bào gấm túi thêu dưới trăng sáng
Thịt bò béo, rượu sữa ngựa
Khúc Y Lương đàn Hồ vang khắp nơi
Đều là tiếng chiến mã và xe băng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chim bãi bay trong làng chó sủa
Đêm quan quân vượt cửa Cốc Thành
Các thuyền lớn nhỏ trốn nhanh
Phu thuyền im tiếng chỉ giành tay khua
Áo bào gấm túi hoa trăng tỏ
Rượu sặc mùi sữa ngựa thịt bò
Y Lương tay dạo đàn Hồ
Toàn tiếng ngựa hý tiếng hò xe băng
[1] Tên huyện cổ, thời Đông Hán đặt ra, đến Bắc Tề thì bỏ, nay là huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông.
[2] Túi thêu đựng tên.
[3] Tên khúc hát của Y Châu và Lương Châu. Sau năm Thiên Bảo đời Đường, nhạc khúc thường mang tên địa phương, hai châu này đều ở tây bắc. Ở đây mượn để chỉ nhạc khúc của tộc Mãn.
[4] Công cụ giao thông trên băng ở phương bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Uyển » Quan quân hành