04/07/2022 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Bảo Quang tự cúc hoa hội
遊寶光寺菊花會

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 25/07/2021 22:35

 

Nguyên tác

踏遍青山訪拾寒;
重陽巧遇菊千般。
花開見佛人人說;
誰識花花無不殘。

Phiên âm

Đạp biến thanh sơn phỏng Thập, Hàn[1];
Trùng dương xảo ngộ cúc thiên ban.
Hoa khai kiến Phật[2] nhân nhân thuyết;
Thuỳ thức hoa hoa vô bất tàn.

Dịch nghĩa

Lội khắp núi xanh hỏi thăm Thập Đắc, Hàn Sơn;
Tiết trùng dương vừa vặn gặp buổi hoa cúc muôn vẻ đua nở.
Hoa nở thấy Phật, ai ai cùng nói;
Có ai hay rằng chẳng có hoa nào không tàn cả.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lội hết non xanh hỏi Thập, Hàn;
Trùng Dương khéo gặp cúc muôn vàn.
Hoa cười thấy Phật, ai ai nhủ;
Nào biết hoa chi cũng phải tàn.
Bảo Quang tự: tên chữ của chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh.

[1] Tức Thập Đắc và Hàn Sơn, hai vị cao tăng, thi tăng đời Đường.
[2] Một câu kệ thông dụng trong kinh điển Phật giáo Tịnh độ tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Du Bảo Quang tự cúc hoa hội