20/07/2024 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn con bò và con sư tử

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 21/09/2019 09:55

 

Sư tử hay rình mò, lảng vảng
Quanh cánh đồng có trảng cỏ non
Nơi bày bò đực bốn con
Vẫn thường gặm cỏ, luôn luôn tụ đàn.

Sư tử đã mấy lần thử sức
Nhưng lũ bò lập tức xoay mông
Đầu ra ngoài đuôi vào trong,
Phía nào cũng chỉ sừng cong đón mời!

Rồi một ngày xấu trời cũng đến
Bốn con bò chợt hết quí nhau
Mỗi con một góc đồng sâu
Cũng đều có cỏ gặm đâu tuỳ lòng

Sư tử cứ tấn công con một
Ít lâu sau cả bốn cùng toi
Chụm nhau non lớn ai ơi
Tách ra từng đứa thì đời tiêu vong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Bốn con bò và con sư tử