16/01/2021 14:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 1
閨怨其一

Tác giả: Thẩm Như Quân - 沈如筠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2014 15:01

 

Nguyên tác

雁盡書難寄,
愁多夢不成。
願隨孤月影,
流照伏波營。

Phiên âm

Nhạn tận[1] thư nan ký,
Sầu đa mộng bất thành.
Nguyện tuỳ cô nguyệt ảnh,
Lưu chiếu Phục Ba[2] doanh.

Dịch nghĩa

Nhạn không bay tới nên không gửi thư được,
Lòng nhiều buồn rầu nên ngủ không hành mộng.
Thiếp mong được nương theo vầng trăng cô đơn,
Chiếu xuống khu doanh trại của chàng ở miền cực nam.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn không tới thư không gửi được
Lòng buồn nhiều mộng ước khó thành
Nguyện nương theo ánh trăng thanh
Chiếu ngay trên đại bản doanh của chàng
[1] Nhạn từ phuơng bắc xuống phưong nam tránh lạnh, chỉ bay tới Hồi Nhạn phong, thuộc huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, thì ngừng lại, chờ mùa hè bay về bắc. Người chồng khuê phụ hành quân miền biên cảnh phương nam xa hơn nên nhạn không bay tới.
[2] Tức Phục Ba tướng quân Mã Viện thời Đông Hán, đánh dẹp Bà Trưng của ta ở quận Giao Chỉ. Trong bài ý nói doanh trại của chồng khuê phụ ở miền cực nam Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Như Quân » Khuê oán kỳ 1