03/02/2023 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa mơ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/05/2008 05:57

 

Mơ một đêm trăng tỏ
Sớm ngõ hoa bạc đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Hoa mơ