11/06/2023 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố nhân trùng cửu nhật cầu quất thư trung hí tặng
故人重九日求橘書中戲贈

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 17:28

 

Nguyên tác

憐君臥病思新橘,
試摘猶酸亦末黃。
書後欲題三百顆,
洞庭須待滿林霜。

Phiên âm

Liên quân ngoạ bệnh tư tân quất,
Thí trích do toan diệc mạt hoàng.
Thư hậu dục đề tam bách khoả,
Động Đình[1] tu đãi mãn lâm sương.

Dịch nghĩa

Thương ông đang nằm bệnh thèm quít tươi,
Hái thử thấy còn chua và chưa vàng.
Cuối thư ông xin ba trăm quả,
Phải chờ vùng hồ Động Đình rơi thật nhiều sương mới có.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương cho ông bệnh nằm thèm quít
Hái thử ăn chua loét, chưa vàng
Cuối thư ông muốn ba trăm
Động Đình phải đợi sương dầm tuôn rơi
Cố nhân trong bài này là Trịnh Kỵ Tào, một bạn cũ của tác giả.

[1] Thuộc huyện Nhạc Châu, tỉnh Hồ Nam, nơi sản xuất quít nhiều và ngon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Cố nhân trùng cửu nhật cầu quất thư trung hí tặng